lang lang

АРХИТЕКТУРНО ПЛАНИРАНЕ

Архитектурата e процес на планиране, проектиране, и изграждане на сгради и други физически структури. Нашата работа в областта на архитектурата, са сгради, които често са възприемани като културни символи и произведения на изкуството. Ние планираме и проектираме форма, пространство и атмосфера, за да има функционални, технически, социални, екологични и естетически съображения. Тя изисква творческа манипулация и координацият на материали и технологии, на светлина и сянка. Също така обхващаме прагматичните аспекти на реализиране на сгради и съоръжения, включително и график, оценка на разходите и администрацията в строителството. Документацията, продготвена от нашите архитекти, чертежи, планове и технически спецификации, определя структурата и поведението на дадена сграда или друг вид система, която трябва да бъде построена.